Råsslaskolan ligger i Kolmården ca 2,5 mil norr om Norrköping i ett naturskönt område nära Bråviken. Skolan är en 4-9-skola och har omkring 550 elever och cirka 70 personal.

onsdag 9 februari 2022


Information till dig som är vårdnadshavare

Information med anledning av att de flesta restriktioner mot covid-19 upphör 9 februari

Många av de restriktioner som vi har levt med under pandemin upphör den 9 februari, men de grundläggande råden om hygien och sjukdom ligger fortsatt kvar enligt Folkhälsomyndigheten. Norrköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför får du som vårdnadshavare denna information.

Vad gäller efter den 9 februari?

  • Stanna hemma om du är sjuk och lämna inte sjuka barn på förskolan eller skolan, oavsett sjukdom. På 1177.se Östergötland finns information om hur länge man ska stanna hemma när man är sjuk. Följ dessa råd.
  • Håll god handhygien – tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten samt använd handsprit.

Ovanstående innebär också att vi måste be barn/elever som har sjukdomssymtom att gå hem från skolan eller hämtas från förskolan. Det gäller vid alla typer av sjukdomar.

Hjälp till och påminn varandra på ett omtänksamt sätt om att följa grundläggande råd.

Mer information

Frågor och svar kopplat till covid-19 finns på norrkoping.se.

Här hittar du informationen: www.norrkoping.se/coronaviruset/elever-och-vardnadshavare/har-du-barn-i-norrkopings-forskola-skola

Om du har andra frågor eller funderingar är du välkommen att vända dig till ditt barns mentor.

Tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till en trygg förskole- och skolmiljö samt och lärmiljö under våren och framåt!

Med vänliga hälsningar,

Utbildningskontoret

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar