Råsslaskolan ligger i Kolmården ca 2,5 mil norr om Norrköping i ett naturskönt område nära Bråviken. Skolan är en 4-9-skola och har omkring 550 elever och cirka 70 personal.

fredag 13 maj 2022

 Prata med ditt barn om demokrati och yttrandefrihet

Hej,

De senaste veckorna har skolorna haft ett stort fokus på samtal om demokrati, yttrandefrihet, allas lika värde, våra gemensamma rättigheter och skyldigheter i samhället. Mentorer har pratat med alla elever och man pratar också mycket om polisens roll i samhället. Detta är en insats för att förhindra att våld och upplopp sker i vårt Norrköping, men här behöver vi hjälp från dig som vårdnadshavare.

Om du är vuxen, pappa eller mamma, är det viktigt att du pratar med barn och ungdomar om demokrati, alla människors lika värde och om hur demokratin ”fungerar” i Sverige, vad gäller vid till exempel demonstrationer, religions- och yttrandefrihet. Om man inte håller med andras åsikter får dessa ändå uttryckas. Yttrandefriheten är en viktig demokratisk princip som ska göra det möjligt för alla att uttrycka sin åsikt. Våld är inte okej i någon form.

Prata också om polisen viktiga arbete med att skapa trygghet för alla i vårt samhälle, barn och vuxna, och bekämpa brott. Deras arbete handlar också om att upprätthålla yttrandefriheten. Om polisen utsätts för stenkastning och våld kan de inte garantera invånarnas säkerhet.

Kunskap är en vinnande styrka. Samtala om hur viktigt det är att inte föra vidare information som inte är sann. Lär ut hur man kan kontrollera varifrån information kommer och om det finns osäkerhet kring den – att man inte ska föra informationen vidare innan man har kunskap om det som sagts.

Tack för att du hjälper till och bidrar till att skapa ett tryggt Norrköping för allas våra barn och elever.

Med vänliga hälsningar,

Norrköpings kommun


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar