Råsslaskolan ligger i Kolmården ca 2,5 mil norr om Norrköping i ett naturskönt område nära Bråviken. Skolan är en 4-9-skola och har omkring 550 elever och cirka 70 personal.

måndag 22 augusti 2022

 

Information kring vattenskada Råsslaskolan

 Hej,

Tyvärr måste vi berätta att Råsslaskolan, vid ett av sommarens skyfall, drabbats av vattenskador. Fredagen den 22 juli inträffade kraftig åska och regn över Råsslaskolan med följd av väldigt mycket regn på kort tid, detta resulterade i att vatten trängde in i skolan. De lektionssalar som drabbats är slöjdsalarna, både textil och trä, delar av korridor samt fritidsgården. Det har även läckt in vatten i byggnader som D-huset och A-huset, dock inte lika mycket så arbetet där är i stort färdigt.

I och med att vi tidigt fick vetskap om läget kunde resurser snabbt sättas in för att minimera eventuella skador. Vi räknar med att ha undervisning i salarna från den 22 augusti, men lokaler kommer tyvärr inte vara helt återställda då. Det är svårt att säga när lokalerna kan vara helt återställda, på grund av långa leveranstider så kan det dröja till terminen ut. Vi har kontinuerliga möten i frågan och vi kommer återkomma till er när vi har uppdaterad information.

 

Hälsningar

Rektor Samuel Ekeblom

onsdag 15 juni 2022

Trevlig sommar!

Vi önskar alla elever ett härligt sommarlov och hälsar er tillbaka till skolan den 17/8 klockan 08:00.Läsårsdata ht 2022:

onsdag 17 augusti – tisdag 20 december

Lovdagar
Höstlov: måndag 31 oktober – fredag 4 november

Studiedagar
torsdag 6 oktober – fredag 7 oktober

fredag 13 maj 2022

 Prata med ditt barn om demokrati och yttrandefrihet

Hej,

De senaste veckorna har skolorna haft ett stort fokus på samtal om demokrati, yttrandefrihet, allas lika värde, våra gemensamma rättigheter och skyldigheter i samhället. Mentorer har pratat med alla elever och man pratar också mycket om polisens roll i samhället. Detta är en insats för att förhindra att våld och upplopp sker i vårt Norrköping, men här behöver vi hjälp från dig som vårdnadshavare.

Om du är vuxen, pappa eller mamma, är det viktigt att du pratar med barn och ungdomar om demokrati, alla människors lika värde och om hur demokratin ”fungerar” i Sverige, vad gäller vid till exempel demonstrationer, religions- och yttrandefrihet. Om man inte håller med andras åsikter får dessa ändå uttryckas. Yttrandefriheten är en viktig demokratisk princip som ska göra det möjligt för alla att uttrycka sin åsikt. Våld är inte okej i någon form.

Prata också om polisen viktiga arbete med att skapa trygghet för alla i vårt samhälle, barn och vuxna, och bekämpa brott. Deras arbete handlar också om att upprätthålla yttrandefriheten. Om polisen utsätts för stenkastning och våld kan de inte garantera invånarnas säkerhet.

Kunskap är en vinnande styrka. Samtala om hur viktigt det är att inte föra vidare information som inte är sann. Lär ut hur man kan kontrollera varifrån information kommer och om det finns osäkerhet kring den – att man inte ska föra informationen vidare innan man har kunskap om det som sagts.

Tack för att du hjälper till och bidrar till att skapa ett tryggt Norrköping för allas våra barn och elever.

Med vänliga hälsningar,

Norrköpings kommun


onsdag 27 april 2022


 Invigning av nya Råsslaskolan tisdag 24/5

Nu när pandemin äntligen är över så passar vi på att bjuda in till öppet hus och invigning av vår nya skola. Bor du i Krokek så lämna gärna bilen hemma. 

 
Allmänheten är välkommen 16.30-18.00.

onsdag 9 februari 2022


Information till dig som är vårdnadshavare

Information med anledning av att de flesta restriktioner mot covid-19 upphör 9 februari

Många av de restriktioner som vi har levt med under pandemin upphör den 9 februari, men de grundläggande råden om hygien och sjukdom ligger fortsatt kvar enligt Folkhälsomyndigheten. Norrköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför får du som vårdnadshavare denna information.

Vad gäller efter den 9 februari?

  • Stanna hemma om du är sjuk och lämna inte sjuka barn på förskolan eller skolan, oavsett sjukdom. På 1177.se Östergötland finns information om hur länge man ska stanna hemma när man är sjuk. Följ dessa råd.
  • Håll god handhygien – tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten samt använd handsprit.

Ovanstående innebär också att vi måste be barn/elever som har sjukdomssymtom att gå hem från skolan eller hämtas från förskolan. Det gäller vid alla typer av sjukdomar.

Hjälp till och påminn varandra på ett omtänksamt sätt om att följa grundläggande råd.

Mer information

Frågor och svar kopplat till covid-19 finns på norrkoping.se.

Här hittar du informationen: www.norrkoping.se/coronaviruset/elever-och-vardnadshavare/har-du-barn-i-norrkopings-forskola-skola

Om du har andra frågor eller funderingar är du välkommen att vända dig till ditt barns mentor.

Tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till en trygg förskole- och skolmiljö samt och lärmiljö under våren och framåt!

Med vänliga hälsningar,

Utbildningskontoret

tisdag 11 januari 2022

Vårterminen 2022 har startat på Norrköpings skolor. De kommunala skolorna har närundervisning på plats i skolan. Det är fortsatt viktigt att elever stannar hemma och testar sig vid symtom.

Enligt Folkhälsomyndigheten blir vaccinerade vuxna och barn mycket sällan svårt sjuka i covid-19. Därför är den generella rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att skolorna ska vara öppna och bedriva undervisning på plats i skolans lokaler. Men det är fortsatt viktigt att hålla i de grundläggande råden kring hygien och avstånd.

Följande gäller:

  • Stanna hemma om du har symtom på luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, halsont och feber.
  • Testa dig om du har symtom på covid-19 så fort du får en tid.
  • Tvätta händerna ofta och noga. Kan du inte tvätta händerna, använd handsprit.
  • Håll avstånd och hjälp till att undvika trängsel.
  • Vaccinera dig om du inte redan gjort det. Ta den tredje dosen så fort du får möjlighet.

Exempel på anpassningar som görs inom Norrköpings skolor för att minska smittspridning är:

  • Inga större samlingar genomförs.
  • Föräldramöten och utvecklingssamtal hålls i digitalt format.

onsdag 5 januari 2022

Terminstart

 Välkomna tillbaka till en ny termin! Vi börjar igen måndag 10/1 och går enligt ordinarie schema.