Råsslaskolan ligger i Kolmården ca 2,5 mil norr om Norrköping i ett naturskönt område nära Bråviken. Skolan är en 4-9-skola och har omkring 550 elever och cirka 70 personal.

onsdag 23 augusti 2023

IST Home Skola och Skola24

Från och med skolstarten i augusti 2023 behöver elever i grundskola och gymnasieskola, och anpassad grund- och gymnasieskola, anmäla frånvaro i appen Skola24. På länken nedan hittar du information om vilka funktioner du ska använda i apparna IST Home Skola och Skola24.


Information om IST Home skola och Skola 24

 Läsårstider 2023-2024:

Höstterminen 2023 

Onsdag 16 augusti-tisdag 19 december 

Lovdagar 

Höstlov: måndag 30 oktober – fredag 3 november 

Studiedagar 

Torsdag 5 oktober-fredag 6 oktober 


Vårterminen 2024 

Måndag 8 januari-torsdag 13 juni 

Lovdagar 

Sportlov: måndag 19 februari-fredag 23 februari 

Påsklov: tisdag 2 april-fredag 5 april 

Klämdag: fredag 10 maj 

Klämdag: fredag 7 juni 


Helgdagar 

Långfredag: fredag 29 mars 

Annandag påsk: måndag 1 april 

Första maj: onsdag 1 maj 

Kristi himmelsfärds dag: torsdag 9 maj 

Sveriges nationaldag: torsdag 6 juni 


Studiedagar 

Måndag 8 januari 

Måndag 4 mars –tisdag 5 mars

torsdag 10 augusti 2023

Skolstart 2023-08-16

Vi ser fram emot att hälsa våra välkomna tillbaka till skolan efter sommarlov den 16/8 klockan 08:00. Skoldagen avslutas kl 14:00.


Läsårsdata för terminen finns i föregående inlägg.


Med vänlig hälsning 

Råsslaskolans personal

söndag 30 juli 2023

 


Läsårstider 2023-2024:


Höstterminen 2023 

Onsdag 16 augusti-tisdag 19 december 


Lovdagar 

Höstlov: måndag 30 oktober – fredag 3 november 


Studiedagar 

Torsdag 5 oktober-fredag 6 oktober Vårterminen 2024 

Måndag 8 januari-torsdag 13 juni 

Lovdagar 

Sportlov: måndag 19 februari-fredag 23 februari 

Påsklov: tisdag 2 april-fredag 5 april 

Klämdag: fredag 10 maj 

Klämdag: fredag 7 juni 


Helgdagar 

Långfredag: fredag 29 mars 

Annandag påsk: måndag 1 april 

Första maj: onsdag 1 maj 

Kristi himmelsfärds dag: torsdag 9 maj 

Sveriges nationaldag: torsdag 6 juni 


Studiedagar 

Måndag 8 januari 

Måndag 4 mars –tisdag 5 mars

torsdag 6 april 2023

Föräldraråd 2023-04-05

 Huvud


Vi från skolan vill tacka för ett trevligt föräldraråd. Här kommer protokollet:


Dagordning för kvällen

 • Mötet öppnas

 • Sekreterare: Daniel Frölander

 • Praktisk information - framtida agenda - tankar från föräldrar


Flik för föräldraråd på hemsidan

Kontaktuppgifter till lärare önskas (på hemsida? i veckobrev?)

Att skolan ska vara tydligare vem som är sändare i massmail.

Veckobrevsbloggarna är uppskattade, men vi arbetar på olika sätt. Det finns mallar, men de följs inte. Vi arbetar också olika när det kommer till Classroom (år 6-9).

Önskemål är att tydliggöra hur man jobbar i classroom och hur strukturen är uppbyggd.


Hur och vad vill vi arbeta med på föräldraråden:

Information

Vad skolan vill ha stöttning i/ vilka problem ser vi.

Trygghet

Kunskap

Önskemål att varje årskurs är representerad med en personal

Bygga upp möten utifrån teman

4 möten per läsår. Nästa möte i slutet av augusti, början av september.

 • Ekonomiskt läge

 • Skolans utvecklingsmål

(Bordläggs)

 • Tid för övriga frågor

Vattenskada i slöjdsalarna gör att betonggolv kommer att behöva bilas bort och göras om i 3 salar. Detta tar ca 1,5år. Bilande ska ske på loven och plan finns för att det inte ska drabba elever speciellt.


Bemanning: I dagsläget ser vi att organisationen ser bra ut inför kommande år.

 • Mötet avslutasfredag 2 december 2022

Rektorsbrev


                                                          Foto: Råsslaskolan

Hej!

Jag heter Daniel Frölander och kommer att vara vikarierande rektor läsåret ut för Råsslaskolan 7-9.

Jag har varit skolledare sedan 2017. Först som rektor på Folkparksskolan och senaste året som biträdande rektor på Vrinneviskolan. Jag ser mycket fram emot det här uppdraget då jag i grunden är  utbildad högstadielärare (svenska, svenska som andraspråk och hem- och konsumentkunskap) och har längtat tillbaka till dessa ungdomar sedan jag blev rektor.

Mitt uppdrag på Råsslaskolan handlar givetvis mycket om att vidhålla och vidareutveckla de processer som Marie och Samuel har startat och drivit de senaste åren. I det ligger bland annat arbetet med skolans systematiska kvalitetsarbete och fortsatt förhöjd kvalitet i det vi gör.

Jag anser att öppenhet, demokrati och dialog är viktiga stöttepelare för en väl fungerande organisation och ser därför gärna att du som vårdnadshavare kontaktar mig eller skolan om du undrar över något.

 

Vänliga hälsningar

Daniel Frölander, rektor

daniel.frolander@norrkoping.se

011-156326


tisdag 1 november 2022

Rektorerna har ordet


Hej!

Nu har verkligen höstens intåg med sitt regn och rusk blivit ett faktum. Temperaturen ute sjunker och morgonen blir mörkare och mörkare, det blir lite svårare att gå upp på morgonen.Trots detta exploderar naturen i en härlig färgpalett. Nu stundar ett välkommet höstlov. 


Ledning

Det är också lite förändringar i ledningen då Rektor Marie kommer att vara borta under stor del av hösten. Ledningen ser ut så här fram till jul:

Samuel Ekeblom Rektor för 4-9. Tfn 011-15 36 31

Rickard Kenndal Bitr. rektor med inriktning 7-9 Tfn 011-15 20 59

Thomas Palmqvist Bitr. rektor. Styrdokument och inre processer. Tfn 0724659257


Lokaler

Den fuktskada som vi fick under sommaren håller på att repareras så att vi snart kan utnyttja hela nya huset. Det är ännu inte riktigt klart när allting är på plats men vi har en förhoppning att det ska bli klart under hösten så vi kan börja använda hela huset när vi startar vårterminen 2023. Anledningen till att det drar ut på tid är leverans av matta.


Årskurs 9

Vill påminna om att gymnasievalet närmar sig för våra årskurs 9. Det sker i början av vårterminen. Under hösten så arrangeras gymnasiemässan och alla gymnasieskolor arrangerar någon form av öppet hus för nuvarande årskurs 9. Det är olika datum på dessa öppna hus, vi försöker att hålla koll på när de är men ni får gärna hålla utkik i dagspress eller på de olika gymnasieskolornas hemsidor.


Åk 6

Alla elever i årskurs 6 ska göra ett skolval till årskurs 7. Valet genomförs digitalt och arrangeras av Norrköpings kommun och sker under perioden. Ni ska få era inloggningsuppgifter via post under november-december


Veckobrev

Vi har haft en diskussion kring de veckobrev som varje klass skickar ut. Utifrån vad lärarna kan se på läskvittenser ser det ut som att många av er vårdnadshavare inte läser informationen. Vi hoppas att det inte är så, då veckobreven är ett sätt för skolan att informera hemmet om vad som är på gång i skolan. Det är också ett bra underlag för er föräldrar att kunna diskutera med era barn om vad som är på gång. Så vi är väldigt måna om att ni läser de veckobrev som kommer hem. 


Föräldraråd 

Två gånger per termin bjuder rektorerna in klassrepresentanter till ett föräldraråd där aktuella frågor diskuteras. Anteckningar från mötena läggs på skolans blogg, så att alla vårdnadshavare kan vara delaktiga. Föräldrarådet ska ges möjlighet till inflytande och diskussion. Vi arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan skola och hem. Det är ett forum där synpunkter och frågor kring verksamheten kan lyftas. Rådet är även ett informationsforum för nyheter och saker som är på gång på skolan. 


Vaping 

Vill göra er uppmärksamma på att vi ser en ökning av elever som röker vape eller så kallade e-cigaretter. Bruket av vape/e-cigaretter faller under tobakslagen (2018:2088) och är enligt lagen förbjuden inom skolans område. Om vi upptäcker förekomsten så beslagtar vi e-cigaretten och kontaktar vårdnadshavare. För er kännedom bifogas text från folkhälsomyndigheten.

 Användning av e-cigaretter kan innebära hälsorisker 

Innehållet i e-vätskan på e-cigaretter kan variera och det är därför svårt att göra generella antaganden om hälsorisker. 

Vi vet trots detta att användningen av e-cigaretter, som även kallas vaping eller vejping av användare kan skada hälsan. Barn och unga ska skyddas och därför finns en 18 års gräns för användning av e-cigaretter med nikotin i Sverige. 

 • Ångan från elektroniska e-cigaretter kan innehålla skadliga ämnen t.ex. cancerframkallande aldehyder, irriterande ämnen och metaller. 
 • Ångan från elektroniska cigaretter kan innehålla hälsovådliga partiklar 
 • Användningen av e-cigaretter kan orsaka korttidseffekter på hjärtfrekvens och kärl 
 • Korttidsanvändningen av e-cigaretter kan påverka andningsorganen t.ex. genom irritation i lungor och munhåla Vänligen 

Samuel Ekeblom, Rickard Kenndal, Thomas Palmqvist