Råsslaskolan ligger i Kolmården ca 2,5 mil norr om Norrköping i ett naturskönt område nära Bråviken. Skolan är en 4-9-skola och har omkring 550 elever och cirka 70 personal.

fredag 2 december 2022

Rektorsbrev


                                                          Foto: Råsslaskolan

Hej!

Jag heter Daniel Frölander och kommer att vara vikarierande rektor läsåret ut för Råsslaskolan 7-9.

Jag har varit skolledare sedan 2017. Först som rektor på Folkparksskolan och senaste året som biträdande rektor på Vrinneviskolan. Jag ser mycket fram emot det här uppdraget då jag i grunden är  utbildad högstadielärare (svenska, svenska som andraspråk och hem- och konsumentkunskap) och har längtat tillbaka till dessa ungdomar sedan jag blev rektor.

Mitt uppdrag på Råsslaskolan handlar givetvis mycket om att vidhålla och vidareutveckla de processer som Marie och Samuel har startat och drivit de senaste åren. I det ligger bland annat arbetet med skolans systematiska kvalitetsarbete och fortsatt förhöjd kvalitet i det vi gör.

Jag anser att öppenhet, demokrati och dialog är viktiga stöttepelare för en väl fungerande organisation och ser därför gärna att du som vårdnadshavare kontaktar mig eller skolan om du undrar över något.

 

Vänliga hälsningar

Daniel Frölander, rektor

daniel.frolander@norrkoping.se

011-156326


tisdag 1 november 2022

Rektorerna har ordet


Hej!

Nu har verkligen höstens intåg med sitt regn och rusk blivit ett faktum. Temperaturen ute sjunker och morgonen blir mörkare och mörkare, det blir lite svårare att gå upp på morgonen.Trots detta exploderar naturen i en härlig färgpalett. Nu stundar ett välkommet höstlov. 


Ledning

Det är också lite förändringar i ledningen då Rektor Marie kommer att vara borta under stor del av hösten. Ledningen ser ut så här fram till jul:

Samuel Ekeblom Rektor för 4-9. Tfn 011-15 36 31

Rickard Kenndal Bitr. rektor med inriktning 7-9 Tfn 011-15 20 59

Thomas Palmqvist Bitr. rektor. Styrdokument och inre processer. Tfn 0724659257


Lokaler

Den fuktskada som vi fick under sommaren håller på att repareras så att vi snart kan utnyttja hela nya huset. Det är ännu inte riktigt klart när allting är på plats men vi har en förhoppning att det ska bli klart under hösten så vi kan börja använda hela huset när vi startar vårterminen 2023. Anledningen till att det drar ut på tid är leverans av matta.


Årskurs 9

Vill påminna om att gymnasievalet närmar sig för våra årskurs 9. Det sker i början av vårterminen. Under hösten så arrangeras gymnasiemässan och alla gymnasieskolor arrangerar någon form av öppet hus för nuvarande årskurs 9. Det är olika datum på dessa öppna hus, vi försöker att hålla koll på när de är men ni får gärna hålla utkik i dagspress eller på de olika gymnasieskolornas hemsidor.


Åk 6

Alla elever i årskurs 6 ska göra ett skolval till årskurs 7. Valet genomförs digitalt och arrangeras av Norrköpings kommun och sker under perioden. Ni ska få era inloggningsuppgifter via post under november-december


Veckobrev

Vi har haft en diskussion kring de veckobrev som varje klass skickar ut. Utifrån vad lärarna kan se på läskvittenser ser det ut som att många av er vårdnadshavare inte läser informationen. Vi hoppas att det inte är så, då veckobreven är ett sätt för skolan att informera hemmet om vad som är på gång i skolan. Det är också ett bra underlag för er föräldrar att kunna diskutera med era barn om vad som är på gång. Så vi är väldigt måna om att ni läser de veckobrev som kommer hem. 


Föräldraråd 

Två gånger per termin bjuder rektorerna in klassrepresentanter till ett föräldraråd där aktuella frågor diskuteras. Anteckningar från mötena läggs på skolans blogg, så att alla vårdnadshavare kan vara delaktiga. Föräldrarådet ska ges möjlighet till inflytande och diskussion. Vi arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan skola och hem. Det är ett forum där synpunkter och frågor kring verksamheten kan lyftas. Rådet är även ett informationsforum för nyheter och saker som är på gång på skolan. 


Vaping 

Vill göra er uppmärksamma på att vi ser en ökning av elever som röker vape eller så kallade e-cigaretter. Bruket av vape/e-cigaretter faller under tobakslagen (2018:2088) och är enligt lagen förbjuden inom skolans område. Om vi upptäcker förekomsten så beslagtar vi e-cigaretten och kontaktar vårdnadshavare. För er kännedom bifogas text från folkhälsomyndigheten.

 Användning av e-cigaretter kan innebära hälsorisker 

Innehållet i e-vätskan på e-cigaretter kan variera och det är därför svårt att göra generella antaganden om hälsorisker. 

Vi vet trots detta att användningen av e-cigaretter, som även kallas vaping eller vejping av användare kan skada hälsan. Barn och unga ska skyddas och därför finns en 18 års gräns för användning av e-cigaretter med nikotin i Sverige. 

  • Ångan från elektroniska e-cigaretter kan innehålla skadliga ämnen t.ex. cancerframkallande aldehyder, irriterande ämnen och metaller. 
  • Ångan från elektroniska cigaretter kan innehålla hälsovådliga partiklar 
  • Användningen av e-cigaretter kan orsaka korttidseffekter på hjärtfrekvens och kärl 
  • Korttidsanvändningen av e-cigaretter kan påverka andningsorganen t.ex. genom irritation i lungor och munhåla Vänligen 

Samuel Ekeblom, Rickard Kenndal, Thomas Palmqvist

måndag 22 augusti 2022

 

Information kring vattenskada Råsslaskolan

 Hej,

Tyvärr måste vi berätta att Råsslaskolan, vid ett av sommarens skyfall, drabbats av vattenskador. Fredagen den 22 juli inträffade kraftig åska och regn över Råsslaskolan med följd av väldigt mycket regn på kort tid, detta resulterade i att vatten trängde in i skolan. De lektionssalar som drabbats är slöjdsalarna, både textil och trä, delar av korridor samt fritidsgården. Det har även läckt in vatten i byggnader som D-huset och A-huset, dock inte lika mycket så arbetet där är i stort färdigt.

I och med att vi tidigt fick vetskap om läget kunde resurser snabbt sättas in för att minimera eventuella skador. Vi räknar med att ha undervisning i salarna från den 22 augusti, men lokaler kommer tyvärr inte vara helt återställda då. Det är svårt att säga när lokalerna kan vara helt återställda, på grund av långa leveranstider så kan det dröja till terminen ut. Vi har kontinuerliga möten i frågan och vi kommer återkomma till er när vi har uppdaterad information.

 

Hälsningar

Rektor Samuel Ekeblom

onsdag 15 juni 2022

Trevlig sommar!

Vi önskar alla elever ett härligt sommarlov och hälsar er tillbaka till skolan den 17/8 klockan 08:00.Läsårsdata ht 2022:

onsdag 17 augusti – tisdag 20 december

Lovdagar
Höstlov: måndag 31 oktober – fredag 4 november

Studiedagar
torsdag 6 oktober – fredag 7 oktober

fredag 13 maj 2022

 Prata med ditt barn om demokrati och yttrandefrihet

Hej,

De senaste veckorna har skolorna haft ett stort fokus på samtal om demokrati, yttrandefrihet, allas lika värde, våra gemensamma rättigheter och skyldigheter i samhället. Mentorer har pratat med alla elever och man pratar också mycket om polisens roll i samhället. Detta är en insats för att förhindra att våld och upplopp sker i vårt Norrköping, men här behöver vi hjälp från dig som vårdnadshavare.

Om du är vuxen, pappa eller mamma, är det viktigt att du pratar med barn och ungdomar om demokrati, alla människors lika värde och om hur demokratin ”fungerar” i Sverige, vad gäller vid till exempel demonstrationer, religions- och yttrandefrihet. Om man inte håller med andras åsikter får dessa ändå uttryckas. Yttrandefriheten är en viktig demokratisk princip som ska göra det möjligt för alla att uttrycka sin åsikt. Våld är inte okej i någon form.

Prata också om polisen viktiga arbete med att skapa trygghet för alla i vårt samhälle, barn och vuxna, och bekämpa brott. Deras arbete handlar också om att upprätthålla yttrandefriheten. Om polisen utsätts för stenkastning och våld kan de inte garantera invånarnas säkerhet.

Kunskap är en vinnande styrka. Samtala om hur viktigt det är att inte föra vidare information som inte är sann. Lär ut hur man kan kontrollera varifrån information kommer och om det finns osäkerhet kring den – att man inte ska föra informationen vidare innan man har kunskap om det som sagts.

Tack för att du hjälper till och bidrar till att skapa ett tryggt Norrköping för allas våra barn och elever.

Med vänliga hälsningar,

Norrköpings kommun


onsdag 27 april 2022


 Invigning av nya Råsslaskolan tisdag 24/5

Nu när pandemin äntligen är över så passar vi på att bjuda in till öppet hus och invigning av vår nya skola. Bor du i Krokek så lämna gärna bilen hemma. 

 
Allmänheten är välkommen 16.30-18.00.

onsdag 9 februari 2022


Information till dig som är vårdnadshavare

Information med anledning av att de flesta restriktioner mot covid-19 upphör 9 februari

Många av de restriktioner som vi har levt med under pandemin upphör den 9 februari, men de grundläggande råden om hygien och sjukdom ligger fortsatt kvar enligt Folkhälsomyndigheten. Norrköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför får du som vårdnadshavare denna information.

Vad gäller efter den 9 februari?

  • Stanna hemma om du är sjuk och lämna inte sjuka barn på förskolan eller skolan, oavsett sjukdom. På 1177.se Östergötland finns information om hur länge man ska stanna hemma när man är sjuk. Följ dessa råd.
  • Håll god handhygien – tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten samt använd handsprit.

Ovanstående innebär också att vi måste be barn/elever som har sjukdomssymtom att gå hem från skolan eller hämtas från förskolan. Det gäller vid alla typer av sjukdomar.

Hjälp till och påminn varandra på ett omtänksamt sätt om att följa grundläggande råd.

Mer information

Frågor och svar kopplat till covid-19 finns på norrkoping.se.

Här hittar du informationen: www.norrkoping.se/coronaviruset/elever-och-vardnadshavare/har-du-barn-i-norrkopings-forskola-skola

Om du har andra frågor eller funderingar är du välkommen att vända dig till ditt barns mentor.

Tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till en trygg förskole- och skolmiljö samt och lärmiljö under våren och framåt!

Med vänliga hälsningar,

Utbildningskontoret