Råsslaskolan ligger i Kolmården ca 2,5 mil norr om Norrköping i ett naturskönt område nära Bråviken. Skolan är en 4-9-skola och har omkring 550 elever och cirka 70 personal.

Elevhälsoteam

Elevhälsans generellt riktade arbete ska främja elevers lärande, utveckling och hälsa, förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter, bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan arbetar främjande, förebyggande men även åtgärdande.

Skolsköterska
Marie Gustafsson
011-15 32 69

Kurator
Satu Sved
011-15 36 35

Specialpedagog (4-6)
Ulrika Axelsson
072-574 71 11 

Specialpedagog (7-9)
Malin Modig
072-584 34 77