Råsslaskolan ligger i Kolmården ca 2,5 mil norr om Norrköping i ett naturskönt område nära Bråviken. Skolan är en 4-9-skola och har omkring 550 elever och cirka 70 personal.

Elevhälsoteam

Elevhälsans generellt riktade arbete ska främja elevers lärande, utveckling och hälsa, förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter, bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan arbetar främjande, förebyggande men även åtgärdande.

Skolsköterska
Maria Jonsson
011-15 32 69

Kurator
Therese Gustafsson
011-15 36 35

Specialpedagog 
Christina Widerström


Specialpedagog
Ulrika Axelsson
072-584 34 77      

Speciallärare (4-6)
Rebecca Segerlund
072-584 55 92