Råsslaskolan ligger i Kolmården ca 2,5 mil norr om Norrköping i ett naturskönt område nära Bråviken. Skolan är en 4-9-skola och har omkring 550 elever och cirka 70 personal.

måndag 22 augusti 2022

 

Information kring vattenskada Råsslaskolan

 Hej,

Tyvärr måste vi berätta att Råsslaskolan, vid ett av sommarens skyfall, drabbats av vattenskador. Fredagen den 22 juli inträffade kraftig åska och regn över Råsslaskolan med följd av väldigt mycket regn på kort tid, detta resulterade i att vatten trängde in i skolan. De lektionssalar som drabbats är slöjdsalarna, både textil och trä, delar av korridor samt fritidsgården. Det har även läckt in vatten i byggnader som D-huset och A-huset, dock inte lika mycket så arbetet där är i stort färdigt.

I och med att vi tidigt fick vetskap om läget kunde resurser snabbt sättas in för att minimera eventuella skador. Vi räknar med att ha undervisning i salarna från den 22 augusti, men lokaler kommer tyvärr inte vara helt återställda då. Det är svårt att säga när lokalerna kan vara helt återställda, på grund av långa leveranstider så kan det dröja till terminen ut. Vi har kontinuerliga möten i frågan och vi kommer återkomma till er när vi har uppdaterad information.

 

Hälsningar

Rektor Samuel Ekeblom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar