Råsslaskolan ligger i Kolmården ca 2,5 mil norr om Norrköping i ett naturskönt område nära Bråviken. Skolan är en 4-9-skola och har omkring 550 elever och cirka 70 personal.

tisdag 1 november 2022

Rektorerna har ordet


Hej!

Nu har verkligen höstens intåg med sitt regn och rusk blivit ett faktum. Temperaturen ute sjunker och morgonen blir mörkare och mörkare, det blir lite svårare att gå upp på morgonen.Trots detta exploderar naturen i en härlig färgpalett. Nu stundar ett välkommet höstlov. 


Ledning

Det är också lite förändringar i ledningen då Rektor Marie kommer att vara borta under stor del av hösten. Ledningen ser ut så här fram till jul:

Samuel Ekeblom Rektor för 4-9. Tfn 011-15 36 31

Rickard Kenndal Bitr. rektor med inriktning 7-9 Tfn 011-15 20 59

Thomas Palmqvist Bitr. rektor. Styrdokument och inre processer. Tfn 0724659257


Lokaler

Den fuktskada som vi fick under sommaren håller på att repareras så att vi snart kan utnyttja hela nya huset. Det är ännu inte riktigt klart när allting är på plats men vi har en förhoppning att det ska bli klart under hösten så vi kan börja använda hela huset när vi startar vårterminen 2023. Anledningen till att det drar ut på tid är leverans av matta.


Årskurs 9

Vill påminna om att gymnasievalet närmar sig för våra årskurs 9. Det sker i början av vårterminen. Under hösten så arrangeras gymnasiemässan och alla gymnasieskolor arrangerar någon form av öppet hus för nuvarande årskurs 9. Det är olika datum på dessa öppna hus, vi försöker att hålla koll på när de är men ni får gärna hålla utkik i dagspress eller på de olika gymnasieskolornas hemsidor.


Åk 6

Alla elever i årskurs 6 ska göra ett skolval till årskurs 7. Valet genomförs digitalt och arrangeras av Norrköpings kommun och sker under perioden. Ni ska få era inloggningsuppgifter via post under november-december


Veckobrev

Vi har haft en diskussion kring de veckobrev som varje klass skickar ut. Utifrån vad lärarna kan se på läskvittenser ser det ut som att många av er vårdnadshavare inte läser informationen. Vi hoppas att det inte är så, då veckobreven är ett sätt för skolan att informera hemmet om vad som är på gång i skolan. Det är också ett bra underlag för er föräldrar att kunna diskutera med era barn om vad som är på gång. Så vi är väldigt måna om att ni läser de veckobrev som kommer hem. 


Föräldraråd 

Två gånger per termin bjuder rektorerna in klassrepresentanter till ett föräldraråd där aktuella frågor diskuteras. Anteckningar från mötena läggs på skolans blogg, så att alla vårdnadshavare kan vara delaktiga. Föräldrarådet ska ges möjlighet till inflytande och diskussion. Vi arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan skola och hem. Det är ett forum där synpunkter och frågor kring verksamheten kan lyftas. Rådet är även ett informationsforum för nyheter och saker som är på gång på skolan. 


Vaping 

Vill göra er uppmärksamma på att vi ser en ökning av elever som röker vape eller så kallade e-cigaretter. Bruket av vape/e-cigaretter faller under tobakslagen (2018:2088) och är enligt lagen förbjuden inom skolans område. Om vi upptäcker förekomsten så beslagtar vi e-cigaretten och kontaktar vårdnadshavare. För er kännedom bifogas text från folkhälsomyndigheten.

 Användning av e-cigaretter kan innebära hälsorisker 

Innehållet i e-vätskan på e-cigaretter kan variera och det är därför svårt att göra generella antaganden om hälsorisker. 

Vi vet trots detta att användningen av e-cigaretter, som även kallas vaping eller vejping av användare kan skada hälsan. Barn och unga ska skyddas och därför finns en 18 års gräns för användning av e-cigaretter med nikotin i Sverige. 

  • Ångan från elektroniska e-cigaretter kan innehålla skadliga ämnen t.ex. cancerframkallande aldehyder, irriterande ämnen och metaller. 
  • Ångan från elektroniska cigaretter kan innehålla hälsovådliga partiklar 
  • Användningen av e-cigaretter kan orsaka korttidseffekter på hjärtfrekvens och kärl 
  • Korttidsanvändningen av e-cigaretter kan påverka andningsorganen t.ex. genom irritation i lungor och munhåla Vänligen 

Samuel Ekeblom, Rickard Kenndal, Thomas Palmqvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar