Råsslaskolan ligger i Kolmården ca 2,5 mil norr om Norrköping i ett naturskönt område nära Bråviken. Skolan är en 4-9-skola och har omkring 550 elever och cirka 70 personal.

torsdag 6 april 2023

Föräldraråd 2023-04-05

 Huvud


Vi från skolan vill tacka för ett trevligt föräldraråd. Här kommer protokollet:


Dagordning för kvällen

  • Mötet öppnas

  • Sekreterare: Daniel Frölander

  • Praktisk information - framtida agenda - tankar från föräldrar


Flik för föräldraråd på hemsidan

Kontaktuppgifter till lärare önskas (på hemsida? i veckobrev?)

Att skolan ska vara tydligare vem som är sändare i massmail.

Veckobrevsbloggarna är uppskattade, men vi arbetar på olika sätt. Det finns mallar, men de följs inte. Vi arbetar också olika när det kommer till Classroom (år 6-9).

Önskemål är att tydliggöra hur man jobbar i classroom och hur strukturen är uppbyggd.


Hur och vad vill vi arbeta med på föräldraråden:

Information

Vad skolan vill ha stöttning i/ vilka problem ser vi.

Trygghet

Kunskap

Önskemål att varje årskurs är representerad med en personal

Bygga upp möten utifrån teman

4 möten per läsår. Nästa möte i slutet av augusti, början av september.

  • Ekonomiskt läge

  • Skolans utvecklingsmål

(Bordläggs)

  • Tid för övriga frågor

Vattenskada i slöjdsalarna gör att betonggolv kommer att behöva bilas bort och göras om i 3 salar. Detta tar ca 1,5år. Bilande ska ske på loven och plan finns för att det inte ska drabba elever speciellt.


Bemanning: I dagsläget ser vi att organisationen ser bra ut inför kommande år.

  • Mötet avslutasInga kommentarer:

Skicka en kommentar